Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, June 12, 2022, Sunday
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9) (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมศึกษาอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:00 - 12:00 (ลนก.) ร่วมเป็นกรรมการประจำสนามสอบพนักงานราชการ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม